Skip to main content

Vedtægter


Love for Esbjerg Håndværker- og Industriforening

Vedtægter er revideret og godkendt senest i 2020.

§1: Formål

Foreningens formål er at fremme håndværk og industri, samt alt hvad der står i forbindelse hermed.

Dette søges opnået ved:

  1. At virke for håndværkerstandens og industriens interesser, enten selvstændigt eller i  samarbejde med bestående organisationer
  2. At fremme de uddannelsessøgendes lyst til at opnå den bedst mulige faglige uddannelse
  3. At dygtiggøre håndværkets og industriens udøvere, herunder ved at støtte Rybners Tekniske Skole
  4. At understøtte trængende medlemmer og deres nærmeste efterladte,
  5. At yde understøttelse gennem lån til håndværker- og industridrivendes uddannelse
  6. At medvirke til tilvejebringelse af bygninger og lokaler, der tjener til gavn for håndværkets og industriens udøvere.

Find alle vedtægter ved at hente PDF’en fra øverst på denne side.