Skip to main content

Medlemsfordele

Vidste du, at du også er medlem hos SMVdanmark?

Har du brug for en jurist, hjælp til finansiering eller investering af dit overskud, eller noget helt tredje? – Som medlem af Esbjerg Håndværker- & Industriforening har du helt gratis adgang til alle SMVdanmarks medlemsfordele.

Generel erhvervspolitisk interessevaretagelse
SMVdanmark er repræsenteret i en lang række råd, nævn og udvalg. Her kæmper SMVdanmark, som den eneste organisation alene, for bedre vilkår for små og mellemstore virksomheder. Det sker på alle erhvervspolitiske områder fx indenfor iværksætteri, digitalisering, skat, bureaukrati og uddannelse.
Medlemspolitisk interessevaretagelse
Gennem tæt dialog med politikere og embedsmænd hjælper vi med at løfte medlemmernes sager ind på Christiansborg og ind i ministerier og styrelser. Er der behov for det, løfter vi også gerne sagerne i medierne for at skabe større opmærksomhed.
Organisationsudvikling
Bestyrelsen i jeres forening kan bruge SMVdanmark til sparring om retning, indsatser, udarbejdelse af debat- og læserbreve om relevante erhvervspolitiske problemstillinger, indhentning af data om virksomheder i jeres område og meget andet.
Gratis juridisk hotline
Som medlem af den lokale forening får virksomheder adgang til erhvervsjuridisk og ansættelsesretlig rådgivning på ’her og nu’-spørgsmål pr. telefon og får fri adgang til mange juridiske dokumenter til brug i driften af deres virksomhed.
Grundig juridisk assistance
Får medlemsvirksomheder behov for mere indgående juridisk sagsbehandling, kan de få udvidet juridisk rådgivning, fx udfærdigelse af breve til modpart, gennemgang af kontrakter, udbudsmateriale og meget mere, til en timepris langt under markedsprisen.
Gratis skattehotline
SMVdanmark tilbyder gratis adgang til en skattehotline, hvor medlemmerne kan få vejledning om skat og selskabsret.
Kurser og webinarer
Medlemmer har adgang til skræddersyede kurser inden for ledelse, regnskab mv., som alle har fokus på ledelse af en lille eller mellemstor virksomhed. Herudover gennemfører vi flere gange om måneden webinarer inden for relevante, faglige emner, så virksomhedsejere nemt kan holde dig opdateret inden for emner, der interesserer dig.
Netværk
SMVdanmark samler medlemmer i en række netværk, hvor virksomhedsejere kan mødes med ligesindede, og hvor der er tid til sparring og refleksion. Nogle netværk er brugerbetalte og andre er ikke. Prisen for de brugerbetalte netværk er til langt under markedsprisen for sammenlignelige, professionelle netværk.
Nyhedsbreve
Få nyheder som holder dig og din virksomhed opdateret på aktuel erhvervspolitik, og som giver konkrete, praktiske informationer, der støtter din virksomheds drift og udvikling.
Attraktive rabatordninger
SMVdanmark tilbyder adgang til attraktive rabatter. Få lavere priser på fx benzin, lønsystemer, økonomisystemer, pensionsaftaler og meget mere.
International assistance
Vores internationale afdeling står klar til at hjælpe virksomheder, der overvejer at entrere et nyt marked. Virksomheder har i den forbindelse mulighed for at deltage på udenlandske messer og andre fremstød.
Få 25 pct. rabat på ATA-Carneter
ATA-Carneterne kan bruges til fx vareprøver, udstyr og værktøj, der midlertidigt skal medbringes på ophold i lande uden for EU.

Hvem er SMVdanmark?

” SMVdanmark er den eneste erhvervsorganisation i Danmark, der alene kæmper for bedre vil- kår og i interesse for små og mellemstore virksomheder – deraf vores navn: SMVdanmark…. Og så kan du mærke os på bundlinjen! ”

Danmark er et rigtig SMV-land!

9 ud af 10 danske virksomheder er en SMV’er. Faktisk hører alle virksomheder under 100 ansatte til blandt SMV’ere. Chancen for du er en SMV, er derfor stor – og vi er din stemme over for politikerne, både lokalt og nationalt samt på EU-niveau. Vi repræsenterer 18.000 små og mellemstore virksomheder (SMV’er) gennem vores 70 medlemsorganisationer og direkte medlemmer, derfor har vi i SMVdanmark en stor stemme, når det gælder indflydelse på at skabe bedre vilkår for dig og dit firma.

En frontløber for dig med mange politiske sejre

SMVdanmark løber forrest for dig og din virksomhed. Vi har opnået mange sejre som f.eks. indførelse og bevarelse af Håndværkerfradraget, SMV-venlig udbudslovgivning, nedkæmpning af annoncehajer, sygedagpenge for selvstændige, kortere betalingsfrister mellem virksomheder, skaffet skattefradrag for selvstændiges forsikringer og bedre vilkår for SMV’er generelt.

Dit medlemskab gør en mærkbar forskel

Med dit medlemskab støtter du kampen for bedre vilkår – jo flere vi er, jo større politisk indflydelse opnår vi. Vi kæmper hver dag for bedre vilkår, bl.a. gennem vores politiske arbejde, deltagelse i adskillige råd og nævn, ligesom vi også tilbyder SMV’erne at bistå møder med din lokale borgmester, embedsfolk og andre i kommunerne.

På Christiansborg kæmper vi bl.a. for fair betalingsfrister på max 30 dage, barselsfond for selvstændige, flere SMV-venlige udbud og mindre bøvl og administration for SMV’er.

Netværk og kontante fordele

Som medlem af SMVdanmark får du adgang til et stort netværk og fællesskab for ligestillede. Her får mulighed for at udveksle erfaringer og få professionel rådgivning på fx juridiske problemstillinger og meget andet.

Du får også adgang til vores rabatportal, hvor TRYG f.eks. tilbyder op til 35% rabat på erhvervs- og privatforsikringer. Vores rabataftaler indeholder mere end 30 leverandører med besparelser på alt inden for drift af dit firma. Og så kan du få 50% rabat på alle eksportdokumenter.