Skip to main content

Kontingent, Medlemskab og Netværksgruppe

Et medlemskab Esbjerg Håndværker og industriforening koster årligt kr. 1.200,00 + moms pr. deltager/virksomhed, dette er ikke personrelateret så kan godt være forskellige personer der deltager hen over året.

Vi er pt ca. 130 medlemmer og køre en række forskellige arrangementer i løbet af året, herunder virksomhedsbesøg og sociale arrangementer hvor vi lære hinanden at kende og skaber netværk og relationer mellem virksomhederne.

Nogen af disse arrangeres som gratis arrangementer og andre med brugerbetaling.

Kontingent opkræves primo april og gælder 12 måneder frem.

1.200 kr.
EKSKL. MOMS

Medlemskab kontingent opkræves primo april og gælder 12 måneder frem.

1.875 kr.
EKSKL. MOMS

Netværksgruppe kontingent følger kalenderåret og udsendes ultimo december.

SMV fordele

Som medlem af EHIF, får du alle de gode SMV fordele. Der er nemlig automatisk tegnet medlemskab via et betalt kontingent.

SMV Danmark

Ved et medlemskab i Esbjerg Håndværker og Industriforening har du alle medlemsfordele i SMV Danmark som der automatisk er tegnet medlemskab af via et betalt kontingent. Du/virksomheden får adgang til medlemsfordele samt en række muligheder for rådgivning etc. der kan trækkes på.

Se mere på https://smvdanmark.dk/ og tilmeld dig evt. deres nyhedsbrev.

Netværksgruppe

Derudover køre vi en lokal netværksgruppe hvor vi altid mødes den anden torsdag i hver måned undtaget juli fra 06.45 til 08.30 og altid på Sydvesten, der arrangeres et indlæg til hvert møde og der er morgenmad inkl. Vi er ca. 55 medlemmer i netværksgruppen med et gennemsnitlig fremmøde på 30-35 deltager. Dette er medvirkende til at man i en mindre gruppe lære hinanden tætter at kende og kan udveksle erfaringer mellem virksomheder. Netværket er ikke et forpligtende salgs netværk og der er ikke branche opdeling eller begrænsninger men oprettet for at medlemmer skaber tætte relationer.

Vi udsender ikke medlemslister, salgsrelateret materiale fra medlemmer til alle øvrige medlemmer og vi bidrager ikke til promovering af enkelte virksomheder, vi slår på at dem man lære at kender igennem foreningen vil man selv på sigt opsøge og skabe samarbejde.

Deltagelse i netværk forudsætter almindeligt medlemskab af foreningen og koster derudover kr. 1.845,00 + moms årligt for deltagelse i netværksgruppen. Medlemskab netværksgruppen er ligeledes ikke personligt og andre kan også deltage fra virksomheden.

Opkrævning følger kalenderåret og udsendes ultimo december.

Du kan evt. deltage som gæst på et netværksmøde inden evt. tilmelding, skal blot være aftalt forinden Skriv retur via ”kontakt” hvis du ønsker invitation til næste møde som gæst.

Se evt. mere her https://www.linkedin.com/company/esbjerg-h%C3%A5ndv%C3%A6rker-industriforening/

Eller https://www.facebook.com/ehif.dk/?ref=bookmarks

Vi opfordre vores medlemmer til at gøre brug af hinanden og vi lægger kun vores arrangementer hos medlemmer for at vi støtter op om hinanden, vedhæftet kopi vores årsplan som giver en fornemmelse af hvad vi laver.

5 hurtige

Lokal netværksgruppe.

Mødes anden torsdag, hver måned fra 06.45 til 8.30 på Sydvesten (undtagen juli).

Hvert møde har morgenmad og ca. 30-35 deltagere.

Kontingent er 1.845 kr./årligt ekskl. moms.

Ingen personlig binding, så andre fra virksomheden kan også deltage.