Skip to main content

Bliv medlem


Medlemskabet er ikke personrelateret og man kan tegne flere medlemskaber pr. virksomhed. Medlemskab kan også tegnes af privat personer, de kan dog ikke deltage i virksomhedsrelaterede arrangementer og netværk, ønsker man dette – skal man tegne et fuldt medlemskab som virksomhed.

Hvorfor!

Du kan med et medlemskab bl.a.:

  • Skabe netværk på tværs af brancherne.
  • Skabe tætte relationer til andre lokale virksomheder.
  • Støtte medlemmerne til den bedste håndværksmæssige kvalitet og ikke altid fokusere på prisen, for at sikre virksomhedernes fortsatte eksistens.
  • Gøre brug af foreningens lokaler til bl.a. dine møder.

Vi ønsker:

  • At fastholde en aktiv forening med aktive medlemmer, der på tværs af brancherne, kan skabe netværk og relationer, som kan styrke lokale virksomheder i Esbjerg.

Fordi!

Der er mange fordele ved dette fællesskab, i form af fælles interesser, viden og støtte. Du er automatisk medlem af SMVdanmark og har via dit medlemskab adgang til en lang række rabataftaler og ydelser, som SMVdanmark har forhandlet for medlemmerne. Du kan gøre brug af foreningslokaler, som på sigt skal stå total renoveret og tilbageført i oprindelig stand. Du får et fællesskab, hvor vi kommer tæt på hinanden, bruger hinanden og lærer hinanden at kende. I samlet flok kan vi påvirke og få indflydelse på lokale politikere, til at fastholde offentlige opgaver og ydelser i vores lokalområde.

Om os!

Bestyrelsen skal bestå af et så bredt udsnit mellem vores medlemmer som muligt og skal vælges på den årlige generalforsamling, som altid afholdes i november hos en af vores medlemmer. Af bestyrelsen skal mindst ¾ være aktive håndværkere eller erhvervsdrivende, så vi fastholder aktiviteter for og med vores medlemmer og sikrer en løbende udskiftning af bestyrelsen, så det er aktive virksomheder, der skaber rammerne for foreningens forsatte bestående. Der vil til generalforsamlingen, for så vidt muligt være arrangeret et indlæg af relevans for medlemmer, ligesom der, traditionen tro, spilles ”Andespil”. Der kan inviteres gæster, som opkræves for deltagelse, da det er inkl. bespisning og drikkevare.

Vores hus!

Esbjerg Håndværker- & Industriforening har købt denne historiske ejendom opført i 1912. Beliggende i Norgesgade 23, Esbjerg.
Esbjerg Håndværker- & Industriforening har valgt denne ejendom til etablering af ”Håndværkernes Hus”.
Ejendommen har en central og synlig placering midt i Esbjerg indre by og fremstår med dets oprindelige interiør.
Et hus du kan gøre brug af til dine møder og arrangementer.

Netværk!

Vi afholder netværksmøder i en selvstændig gruppe for medlemmer på tværs af brancherne, hver anden torsdag i hver måned (undtaget juli måned). Vi starter 06.45 med fælles morgenmad og slutter senest 08.30. Der planlægges altid et indlæg til hvert møde. Medlemskabet er ikke personrelateret, så kan du ikke selv deltage – kan du sende en anden. Prisen for deltagelse i netværksmøder bliver opkrævet årligt i december for 11 møder inkl. morgenmad og forudsætter alm. medlemskab af foreningen. Der er mulighed for, at alle kan invitere gæster med, som kan drage fordel af et medlemskab og netværket.

Nytårskur!

Vi afholder vores egen nytårskur for medlemmer. Dette er med til at styrke sammenholdet mellem medlemmer i foreningen og samtidig sikre at nye medlemmer kommer til. Afholdes altid den tredje torsdag i januar, hvor vi mødes og nyder en god 3-rettes middag og ønsker hinanden et godt nytår. Vi planlægger det altid hos en af vores lokale restauranter, som er medlem af foreningen og med en 3- retters menu, som opkræves ved tilmelding. Drikkevare afregner man selv på stedet. Der kan inviteres gæster, som opkræves for deltagelse, da det er inkl. bespisning og drikkevare.

Julebanko!

Vi arrangerer hvert år et stort julebanko for medlemmer med familier, børn og venner. Alle er velkomne og tilmelding er ikke nødvendigt. Dette arrangement, skal gerne hvert år sikre os et overskud, som vi igennem året kan anvende til forskellige aktiviteter og formål, der fremmer vores synlighed i lokalområdet. Julebanko afholdes traditionen tro hos vores medlem Jerne Kro og plejer, at samle et fuldt hus på omkring 150 -170 deltager til dette hyggelige samvær. Foreningen er vært ved et let traktement. Drikkevare afregnes på stedet.

Øvrige!

Vi forsøger hvert år, at arrangere mindst et socialt arrangement, som kan være eks.: Vinsmagning med spisning og som afregnes efter opkrævning ved tilmelding. Ligeledes forsøger vi, at tilbyde flere faglige seminarer enten alene eller i samarbejder med andre foreninger, som kan have relevans for vores medlemmer og hvis muligt arrangeres der virksomhedsbesøg.
Man kan invitere gæster med til alle arrangementer, både om det er sociale eller faglige arrangementer, deltagelse opkræves ved tilmelding.